پلیس و تکنولوژی های نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

فناوری‌های نوین از یک‌سو می‌توانند در دست بزهکاران قرارگرفته و ارتکاب جرم و فرار از مسئولیت عمل خویش را برای آنان تسهیل نماید و هم می‌تواند مورداستفاده پلیس و دستگاه عدالت کیفری قرار گرفته و امر شناسایی و دستگیری مظنونین احتمالی را، ارتقا بخشند. در این مرحله مقصود از استفاده و بهره‌گیری از تکنولوژی نوین، شناسایی مظنونین پرونده و شرکای احتمالی او در فرض و جود و یافتن موقعیّت مکانی بالفعل انان و دستگیری اشان می‌باشد. البته این ابزارها در زمینۀ یافتن ادله ی مثبته نیز نقش دارند و حتی گاهی خود نیز نقش دلیل اثباتی را برای اقناع مقام قضایی ایفا می نمایند. . در این مقاله که توصیفی و تحلیلی و به روش کتابخانه ای می‌باشد، تلاش شده است تا اثبات شود که در صورت استفاده از این ابزار ها ممکن است بدین علت که احتمال و سرعت کشف جرم و شناسایی مرتکب فعل و همین طور دستگیری و محکومیّت فرد خاطی را افزایش می‌دهد، خود می‌تواند مانعی بزرگ بر سر راه افرادی که نیّت سوء دارند برای عملی کردن نیت سوءشان باشد. چرا که استفاده از این ابزار های احتمال شناسایی و دستگیری افراد خاطی را قوت می بخشند. در واقع این ابزار ها در اماکن تحت نظارت خود نقش شاهد را، در طول مدتی که فعال هستند ایفا می‌کنند. در بسیاری از موارد همین فیلم‌های ضبط شده علاوه بر معرفی مرتکب فعل، تنها دلیل استناد جرم به فاعل نیز می‌باشد و حتی می تواند باعث اقناع مقام قضایی و صدور حکم محکومیّت مرتکب، نیز شود(اماره قضایی).

کلیدواژه‌ها