بررسی آسیب‌های اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

با پیشرفت‌های مطرح در عصر جدید، به نوعی نمی‌توان تصور کرد که رایانه‌ها در دنیای ما انسانها، وجود نداشته باشند؛ این فناوری نقش بسیار مهمی در عملکرد ما انسانها در زندگی روزمره دارند. اما باید در نظر داشت که اقشار کم سن و سال به خصوص کودکان و نوجوانان از رایانه‌ها، بیشتر برای پر کردن اوقات فراغت و به عبارتی دیگر بیشتر تمایل به استفاده از بازی‌های رایانه‌ای دارند. به طوریکه اگر اقدامات لازم در راستای کاهش میزان ساعات استفاده از این بازی‌ها صورت نگیرد، آسیب‌های متعددی هم در خود کودکان و نوجوانان و هم در بلند مدت در جامعه قابل مشاهده خواهد بود.
این پژوهش با هدف بررسی آسیب‌های اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای در نوجوانان به انجام رسیده است؛ روش پژوهش کیفی و با تکنیک مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای به انجام رسیده است.
یافته‌های پژوهش حاکی از این است که اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای دارای آسیب‌های متعدد جسمی، روانی و اجتماعی می‌باشند. پرخاشگری فیزیکی و کلامی، تضعیف هویت، افسردگی و اختلالات روانی و احساس تنهایی و انزوا، اختلالات سلوکی و ارتکاب به رفتارهای ناهنجار، تنبلی ذهن و ضعف در عملکرد تحصیلی و ... از جمله آسیب‌های اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای در نوجوانان می‌باشد.
طبق نتایج می‌توان گفت، دقت هر چه بیشتر مسئولین و اولیا در جهت انتخاب مناسب و متناسب با سن بازی‌های رایانه‌ای توسط نوجوانان بسیار مهم است؛ زیرا انتخاب نادرست این امر نه تنها آسیب‌های فردی غیر قابل جبرانی را بر جای خواهد گذاشت بلکه دارای اثرات مخربی در جامعه و نظم و امنیت آن خواهد بود.

کلیدواژه‌ها