مدل سازی ترافیک شهر تبریز براساس نظریه داده گرا

نویسنده

چکیده

ترافیک شهری در بسیاری از شهرهای بزرگ به صورت یک معضل درآمده است و سالانه هزینه های زیادی بر دوش مسئولان و شهروندان آن شهرها قرار می دهد بنابراین در تمامی کلان شهرهای دنیا کنترل ترافیک به یکی از مسائل مهم آن شهر تبدیل شده است. روش های مختلفی برای کنترل ترافیک کلان شهرها ارائه شده است که معمولاً به دو دسته سنتی و هوشمند تقسیم می شوند. در روش سنتی برای کنترل و کاهش ترافیک از روش هایی مانند تعریض بزرگراه ها، استفاده از این روش ها در بلند مدت نتوانسته است مشکل ترافیک را در این شهرها حل کند. روش های هوشمند یا کنترل هوشمند ترافیک (ITS) یکی از ابزارهای کاربردی جهت رفع این مشکل است. در این روش از روش ها و الگوریتم های خاص جهت حل معضل ترافیک استفاده شده است که اولین قدم در کنترل هوشمند ترافیک مدل سازی ترافیک می باشد. شهر تبریز نیز به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران جهت کنترل و کاهش ترافیک به کنترل هوشمند ترافیک نیاز دارد. با توجه به اینکه مدل سازی ترافیک اولین قدم جهت رسیدن به سیستم کنترل هوشمند ترافیک می باشد. در این مقاله ترافیک شهر تبریز با استفاده از نظریه داده گرا مدل شده است. این مدل می تواند در ورودی بسیاری از نرم افزار های برنامه ریزی کنترل و مدیریت ترافیک به کار رود. مدل سازی ترافیک به صورت عمده به سه روش میکروسکوپیک، ماکروساپیک و مسوسکوپیک صورت می پذیرد. در این مقاله دو گراف ویژه به نام LHMD و LMD معرفی و جهت مدل سازی ترافیک شهر تبریز استفاده شده اند.

کلیدواژه‌ها