بررسی فضایی و مکانی تصادفات فوتی، با استفاده از نرم افزارGIS

نویسندگان

چکیده

تصادفات شهری یکی از علل مرگ و میر و صدمات جانی، بعد از تصادفات برون شهری می باشند که تبعات سنگینی را بر پیکره اقتصادی جامعه و شهر ها وارد می کنند ، برکسی پوشیده نیست در این میان برای پیشگیری از این گونه سوانح وکاهش آنها علت یابی تنها چاره کار است. بررسی علت تصادفات یک امر میان رشته ای بوده و باید با در نظر گرفتن تمام جوانب مورد ارزیابی قرار گیرد با اینکه کارشناسان امر در بررسی تصادفات عامل های انسانی ، راه و وسیله نقلیه را در نظر می گیرند ولی عامل راه خود به معیار های محیطی بستگی دارد که می تواند شرایط اقلیمی ، روسازی ، هندسی معابر ، شرایط لحظه ای که فرد در آن موقعیت قرار می گیرد و ... باشد. در بررسی نقاط حادثه خیز واژه فضا کمرنگ بوده و به ندرت فضای وقوع تصادف بررسی می شود. فضای وقوع تصادف منحصر به فرد بوده و هیچ گاه تکرار نمی شود. این پژوهش درصدد است تا با استفاده از نرم افزار جی.آی.اس مکان وقوع تصادفات فوتی را شناسایی کرده و با شناخت دقیق مکان های وقوع تصادف نسبت به شناخت فضای حاکم در وقوع تصادف و نیز متغیر های دخیل در آن اقدام کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سه نقطه (پاسداران،دیزل آباد و دروازه) 56 درصد از تصادفات فوتی را به خود اختصاص داده است به طوری که می توان گفت این سه نقطه از شهر تبریز نقاط حادثه خیز این شهر می باشد.

کلیدواژه‌ها